Politilogo
FotoPolitiet

Malerfirmaets forretningsmodell har vært å tilby kundene håndverkertjenester til kunstig lav pris, for så å ikke innberette avgiftspliktig omsetning tilknyttet oppdragene. På denne måten har de unndratt skatter og avgifter. Kundene har på sin side beriket seg i form av lavt prisede tjenester mot kontant betaling.

Malerfirmaets representant har latt kundene prute på prisen, men det har vært en forutsetning med kontant oppgjør. Prisoverslaget malerfirmaet har tilbudt har alltid vært eks. mva, aldri inkludert mva.  Gjennom etterforskningen har politiet og skatteetaten avdekket blant annet betydelige kontantuttak fra kunder, samt SMS og mailkorrespondanse mellom kundene og malerfirmaet. Dette er alvorlige forhold hvor tilbud av svarte tjenester er satt i system og tilbudt forbrukerne i et stort omfang.

Skatteetaten er fornøyd med hvordan disse sakene har blitt fulgt opp av politiet.

- Vi er opptatt av at grovt skattesvik avdekkes og straffes, sier skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten.

Straffereaksjonen for kundene er en betydelig bot, samt inndragning av selve avgiftsunndragelsen. I en av sakene beløp dette seg på til sammen ca. 50 000 kroner. Politiet har et stadig økende fokus på etterforskning av økonomisk kriminalitet, herunder saker som dette. Høsten 2022 ble det derfor etablert tre nye økonomiavsnitt i Oslo politidistrikt. Det er de nye økonomiavsnittene som i samarbeid har etterforsket sakene vedrørende kjøp av svarte håndverkertjenester.