Logo politiet

Saken har sitt utspring i at Skatteetaten politianmeldte regnskapsbyråets kunde. Gjennom etterforskningen av kunden, oppdaget politiet mangler ved regnskapsførselen som det var nødvendig å undersøke nærmere. Det ble derfor iverksatt en parallell etterforskning av regnskapsbyrået.

Etterforskningen har vist at regnskapsbyrået ikke førte fullstendig regnskap for kunden. Fullstendig bokføring for 2021 skjedde først i mars 2022.

På dette grunnlaget har påtalemyndigheten vurdert at regnskapsbyrået ikke har oppfylt lovmessige påkrevde forpliktelser. Regnskapsbyrået ble ilagt et forelegg på kr 25 000, som nå er vedtatt.

Saken er etterforsket ved Seksjon for finans- og spesiallovgivning ved Oslo politidistrikt. Politiet ser alvorlig på at profesjonelle aktører ikke oppfyller sine lovpålagte plikter.