En mann ble fredag 5. mai funnet død i vannet ved Hunsøya i Vennesla.

-Funnet ble gjort fredag morgen, sier politiadvokat Bernt Olav Bryge.

Avdøde er savnede Hartvig Olsen (47) som det har pågått søk etter i området siden ettermiddagen den 4.mai.

Hans pårørende er informert om at navnet frigis.

Avdøde vil bli obdusert for å fastslå endelig dødsårsak.

- Politiet har opprettet sak og etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall. Det er gjort et betydelig teknisk og taktisk etterforskningsarbeid både forut for og parallelt med søket, primært for å avgrense søkeområdet. Det er foreløpig ikke konkret mistanke om et straffbart forhold. Det er fortsatt tidlig i etterforskningen og politiet holder derfor på nåværende tidspunkt alle hypoteser åpne, opplyser Bryge.

Politiet ønsker fortsatt tips fra publikum i saken. Den siste observasjonen av savnede er om kvelden lørdag 29. april i området Vikeland, sør for Vennesla sentrum.

- Vi er fortsatt interesserte i å komme i kontakt med folk som kan ha gjort observasjoner eller sett savnede i løpet av den kvelden og natt til søndag 30. april, sier Bryge.

Dersom publikum har gjort noen observasjoner av den savnede eller har andre tips i denne saken, kan dere kontakte politiet på 02800.


For media:
Talsperson i saken er politiadvokat Bernt Olav Bryge. Han kan kontaktes på telefon 404 42 237 frem til klokken 16.30 fredag 5.mai.