Nina Skarpenes, rektor PHS

Skarpenes har hatt flere ulike lederstillinger ved PHS tidligere, og vært en del av toppledelsen ved PHS siden 2008. I 2014 ble hun midlertidig beskikket som rektor ved PHS, da tidligere rektor Håkon Skulstad ble beordret til Politidirektoratet. Skarpenes ble utnevnt i statsråd som rektor første gang i 2017. Dette er dermed hennes andre åremålsperiode som rektor ved PHS.

-Jeg er svært glad for at jeg får fortsette som rektor ved Politihøgskolen. Jeg ser frem til å fortsatt lede en organisasjon med svært kompetente medarbeidere, med et betydningsfullt samfunnsoppdrag der vi spiller en viktig rolle for å opprettholde høy tillit til politiet, sier rektor ved PHS, Nina Skarpenes.

Skarpenes er utdannet innen pedagogikk ved Universitetet i Oslo, og har også vært høgskolelektor i pedagogikk ved både PHS og ved Krigskolen. Hun har i tillegg gått på Forsvarets sjefskurs.

-Jeg er glad for at Nina Skarpenes ønsker å fortsette i jobben som rektor ved Politihøgskolen og gratulerer henne med utnevnelsen! Skarpenes har en lang og bred erfaring fra utdanningssektoren og kjenner politietaten godt. Hun har ledet PHS på en stødig og god måte – hvor særlig pandemiperioden var utfordrende med tanke på å kunne tilby og gjennomføre et tilfredsstillende utdanningsløp. Skarpens bidrar også på en reflektert og kunnskapsbasert måte inn i den nasjonale ledergruppen, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.