- Dette var en hagle som ble levert inn som følge av det pågående våpenamnestiet som varer fram til 1. juni. Det er rutiner for registrering og sikring av våpen ved innlevering, og i dette tilfellet viste det seg at våpenet var ladd, og det gikk av et skudd under undersøkelse av det innleverte våpenet, sier leder for Felles enhet for Utlending og forvaltning i Sør-Øst politidistrikt, Torill Sorte.

Det er rutinemessig opprettet sak og gjennomført nødvendige undersøkelser på stedet, og hendelsen er rapportert til Spesialenheten for politisaker.  

- Dette er selvsagt en uønsket hendelse. Vi har rutiner for mottak av våpen, og vi har startet en gjennomgang av disse. Ingen ble skadet som følge av hendelsen. Det er stort fokus på sikkerhet og de som tar imot våpen har god kompetanse, men dette viser at selv da kan det skje uønskede hendelser.

Hittil er det levert inn over 430 våpen i Sør-Øst politidistrikt i amnestiperioden som startet i januar og varer fram til 1. juni.

Det er ønskelig at personer som har uregistrerte våpen leverer disse og ammunisjon til politiet. Dette vil under amnestiperioden skje uten at de blir straffet for brudd på våpenloven. Det er mange hundre tusen uregistrerte våpen i norske hjem, og våpenamnestiet innføres for å forebygge kriminalitet og alvorlige ulykker. Hvis du er usikker på om du har et uregistrert våpen, ta kontakt med politiet.

- Dette er også en anledning for å minne om å være sikkerhetsbevisst. Skal du selv levere våpen til politiet må du sjekke at våpenet ikke er ladd. Husk også å pakke ned våpenet før det transporteres. Er du usikker på hvordan våpen skal håndteres, få en som er våpenkyndig til å hjelpe deg eller ring politiet på telefon 02800, sier Sorte.