To personer ble i slutten av april pågrepet og siktet for deling av seksualiserende bilder av personer uten samtykke i henhold til straffelovens paragraf 267a, deling av seksualiserende bilder av barn under 18 år i henhold til straffelovens paragraf 311 og heleri ved å ha satt seg i besittelse av ulovlig delte bilder jamfør straffelovens paragraf 332.

Politiet mener de to siktede kan knyttes til en chattegruppe på kommunikasjonstjenesten Telegram, der det er delt bildemateriale som rammes av de nevnte paragrafene i straffeloven, samt åndsverkloven § 104 om retten til eget bilde. Den aktuelle gruppen har hatt flere tusen medlemmer. Det er en del av etterforskningen å avklare om er tatt betaling tilgang til gruppen eller innholdet.  

Begge siktede er hjemmehørende i Trøndelag og ble pågrepet i Trøndelag. De ble varetektsfengslet i to uker med isolasjon og brev- og besøksforbud i Trøndelag tingrett den 28. april, med begrunnelse i fare for bevisforspillelse. I forbindelse med pågripelsen ble deres bosteder ransaket, elektroniske enheter ble beslaglagt og disse er under sikring og gjennomgang.

- Etter å ha mottatt tips i midten av april, har politiet har brukt store ressurser og jobbet tverrfaglig i etterforskningen av saken. Vi har også fått bistand fra Kripos, sier påtaleansvarlig Suzanne Molund i Trøndelag politidistrikt.

Det pågår avhør i saken, blant annet av personer med status som fornærmet.

Av hensyn til etterforskningen ønsker ikke politiet å si noe om hva de pågrepne personene har forklart i avhør eller hvordan de stiller seg til siktelsen. En del av etterforskningen er å klargjøre om det er flere personer involvert og politiet utelukker ikke flere pågripelser i saken. 

Av samme hensyn ønsker ikke politiet på nåværende tidspunkt å navngi den aktuelle gruppen på Telegram. Gruppen har hatt et større antall medlemmer som kan ha delt materiale, og det er en del av etterforskningen å kartlegge de straffbare forholdene og omfanget.

I april 2023 startet NC3 på Kripos å patruljere meldingstjenesten Telegram. Patruljeringen er uniformert og vil være synlig og tilgjengelig for brukerne på plattformen til enhver tid – på lik linje med en politipatrulje i det fysiske rom.

- Målet vårt med å patruljere på Telegram er å forebygge og avverge kriminalitet. Tidligere erfaringer fra andre plattformer tilsier at nærhet og tilgjengelighet overfor publikum bidrar til at de lettere tar kontakt. Ved å ha en tilstedeværelse i det digitale rom og på plattformer som politiet ellers ikke har oppholdet seg på, treffer vi et stadig bredere publikum, sier Christine Balstad, politibetjent ved seksjon for tilstedeværelse på nett, NC3, Kripos.

På generelt grunnlag oppfordrer politiet personer som blir utsatt for ulovlig deling av private bilder om å anmelde til politiet og gjerne sikre bevis ved å for eksempel ta skjermbilder. Dette gir politiet bedre forutsetninger for å etterforske denne type saker.

- Ulovlig deling av seksualiserende bilder uten samtykke er et økende samfunnsproblem og har potensielt store konsekvenser for de fornærmede. At det er mindreårige som kan være rammet, og at det i tillegg fremstår som organisert og at det kan ha skjedd mot betaling, gjør dette til en sak politiet ser alvorlig på, sier påtaleansvarlig Suzanne Molund.

Person pågrepet og siktet for overtredelse av strl § 311

Onsdag denne uken pågrep politiet en mann på Østlandet. Han er siktet for å ha hatt befatning med mediefiler som viser seksuelle overgrep mot barn og/eller som seksualiserer barn. Siktelsen omfatter også deling av slikt materiale.

Bakgrunnen for pågripelsen er informasjon fra den aktuelle Telegramgruppen, hvor en bruker blant annet har delt slike fremstillinger. Politiet har avdekket at det er siktede som står bak den aktuelle brukeren.

Vedkommende vil avhøres i løpet av dagen i dag og vil bli begjært varetektsfengslet idet politiet mener det er bevisforspillelsesfare og gjentakelsesfare.

For media: Påtaleansvarlig Suzanne Molund er tilgjengelig for media torsdag 11. mai kl. 11-12  på telefon 73 48 94 50. Om det ønskes TV intervju send sms til Ane Flo (41 46 24 02), så legger vi til rette for dette utenfor politihuset i Trondheim ca. kl.12.30.

Annen info

Har du vært utsatt for en kriminell handling, kan du blant annet få hjelp og veiledning ved et støttesenter for kriminalitetsutsatte eller et NOK senter;

  • Støttesenter for kriminalitetsutsatte, telefon: 800 40 008
  • NOK – senter mot seksuelle overgrep, telefon: 73 89 08 80 

Straffeloven om deling av bilder og filmer:

  • Det er straffbart å dele krenkende eller åpenbart private bilder, filmer eller lydopptak av andre uten tillatelse, for eksempel bilder eller filmer av noen som er nakne eller gjør seksuelle aktiviteter. Dette gjelder uansett om man deler det med kun en person, i lukkede grupper, via snapchat eller legger det ut offentlig. Strafferammen er bot eller fengsel inntil 1 år, jf. § 267a. Ved grov overtredelse kan § 267b tre i kraft.
  • Det er strengt forbudt å dele seksualiserte bilder eller film av en person som er under 18 år. Dette gjelder uansett hva som er bakgrunnen for delingen. Slik deling kan få store konsekvenser for fremtiden for den som deler – hva man kan jobbe med, hvor man kan reise og liknende. Strafferammen er bot eller fengsel inntil 3 år. Lagrer man slike bilder kan man ha overtrådt samme bestemmelse.
  • Det er i utgangspunktet ikke lov å ha nakenbilder/ seksualiserende bilder av noen under 18 år. Dette fordi nakenbilder av noen under 18 år kan regnes som materiale som seksualiserer barn. For over 16 år kan det være greit å sende bilder eller film til hverandre, så lenge begge samtykker og er omtrent like i alder og utvikling. Det er uansett ikke lov å dele bildene.
  • Å dele andre personers bilder videre til andre, der det ikke skjer med bakgrunn i de unntak loven selv nevner, vil kunne være straffbart etter åndsverkloven § 104.
  • Hvis man velger å lagre bilder man får tilsendt fra andre personer, som stammer fra ulovlig deling etter straffeloven eller åndsverkloven, kan man ha gjort seg skyldig i heleri.

Det er ellers mye god informasjon på politiet.no/delbart og politiet.no/deleerlikdelta

 

Med vennlig hilsen,
Politiet i Trøndelag