Politimesteren i Finnmark har nylig gjennomført en høringsrunde for lokal forskrift om landlovsområder i Sør-Varanger og Båtsfjord kommuner.

- Basert på innspillene fra eksterne aktører har jeg valgt å justere grensen i Kirkenes for å møte de behov som har kommet fram gjennom høringen,, sier politimester i Finnmark Ellen Katrine Hætta.

Totalt har det kommet seks høringsinnspill, fem av disse gjaldt Kirkenes.

-Jeg vil takke for konstruktive innspill gjennom høringsrunden.

Grensejusteringer

Hva gjelder landlovsområdet for Kirkenes har Politimesteren i Finnmark tatt hensyn til innspillene som omhandler russiske sjøfolks tilgang til Det Russiske Generalkonsulatet i Kirkenes, samt tilgang til Kirkenes politistasjon.

- Vi ser at det kan være av betydning å ha disse lokasjonene innenfor landlovsområdet, samt at det vil lette mulig administrasjon for politidistriktet i form av varsling/søknad dersom lokasjonene befinner seg utenfor landlovsområdet.

I tillegg er det tatt hensyn til innspillene som omhandler sjøfolks mulighet til rekreasjon, og vi har derfor tilrettelagt for ferdsel i deler av Kirkenes sentrum. Det vil her være tilgang på butikker, kafeer og kulturtilbud.

Kontrollvirksomhet

Politiet har en plikt til å utøve grensekontroll av personer i samsvar med norsk lov og internasjonale forpliktelser.-Bakgrunnen for endringene i landlovsbestemmelsene er for å ivareta distriktets kontrollvirksomhet på Schengen yttergrense på en mer effektiv måte.

-Dagens sikkerhetspolitiske situasjon i Europa øker behovet for sikkerhet og kontrollvirksomhet utført av norske myndigheter. Innskrenking av landlovsområdet er også et tiltak i denne sammenheng, sier Hætta.

I den endelige beslutninger er det tatt hensyn til sjøfolks behov for å kunne utføre sitt arbeid på og ved eget fartøy, mellom ulike fartøy og i havneområdet for øvrig og rekreasjonsbehov, balansert med politiets behov for å kunne kontrollere utlendingers tilgang til riket på god måte.

DOKUMENTER