Ettersom Oslo er vertsby, har Oslo politidistrikt det overordnete ansvaret for å ivareta sikkerheten rundt møtet og alle involverte i samarbeid med PST og andre relevante aktører. Gjennomføring av et slikt internasjonalt møte stiller høye sikkerhetskrav.

- Vår viktigste oppgave er å sørge for at Nato utenriksministermøte blir gjennomført på en trygg og god måte, samtidig som gjennomføringen skal føre til minst mulig ulemper for Oslos innbyggere og næringsliv i området. Vi er på jobb for å gjøre byen trygg for alle – også under et internasjonalt stormøte, sier stabssjef Harald Nilssen.

Enkelte begrensninger med hensyn til trafikk og fremkommelighet i Oslo sentrum er imidlertid ikke til å unngå. Rådhusplassen vil generelt ha begrenset tilgang, og trikken omdirigeres i forbindelse med møtet.

Oslo rådhus vil være lukket for publikum i forbindelse med møtet. Sperretiltak og hindringer vil søkes begrenset mest mulig, slik at ordinær fremkommelighet i sentrum i størst mulig grad vil ivaretas.

Informasjon fra Utenriksdepartementet (UD): Natos utenriksministermøte i Oslo - regjeringen.no

Informasjon fra Oslo kommune: https://aktuelt.oslo.kommune.no/nato-m%C3%B8te-gir-begrenset-framkommelighet-rundt-r%C3%A5dhuset

Se www.ruter.no for mer informasjon om endringer i kollektivtransporten i denne perioden.