Våpenamnestiet varer til 1. juni og politiet oppfordrer personer som har slike våpen liggende om å levere inn disse. Skjer det innen 1. juni så blir man ikke straffet for å være i besittelse av slike våpen.

– Våpenamnestiet innføres for å forebygge kriminalitet og alvorlige ulykker med våpen. Dersom noen er usikre på om de har et uregistrert våpen, så kan de ta kontakt med politiet for råd og veiledning, sier leder av seksjon for forvaltning i Agder politidistrikt, Tom Eklund.

I Agder kan man levere våpen på alle politistasjoner i hele distriktet.

Dersom man skal levere våpen til politiet, må man sjekke at våpenet ikke er ladd. Man må også huske å pakke bed våpenet før det transporteres.

Sprengstoff, granater, krutt og fyrverkeri skal ikke tas med til politiet. Dersom man er usikker på hvordan våpenet skal håndteres, kan man få hjelp av personer som er våpenkyndige eller ringe politiet på 02800.

Til media:

Talsperson i denne saken er leder for seksjon for forvaltning i Agder politidistrikt, Tom Eklund. Han kan nås på telefon 90 53 76 90 i dag, fredag 12. mai fram til klokken 18.