Tone Vangen, beredskapsdirektør i Politidirektoratet

-Beslutningen om at politiet ikke lenger skal bære uniform i paraden er tatt for å bidra til størst mulig trygghet og forutsigbarhet for innbyggerne. Den klare hovedregelen er at politiuniformen skal kun benyttes når man er i tjeneste. Det må ikke oppstå tvil om hvem som er på jobb for politiet, kommenterer beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet. 

Endringen som nå gjøres er knyttet til sikkerhet ut fra foreliggende trussel- og risikobilde. Det har vært viktig for Politiet å ha dialog med de skeive organisasjonene og egne ansatte om begrunnelsen for at det ikke lenger kan gis unntak fra uniformsreglementet.

-Det går et klart skille mellom uniformbruk på jobb og fritid – også når det gjelder deltakelse på andre arrangementer og samlinger utover Pride. Politiet vil derfor nå gå i gang med å revidere vårt uniformsreglement for å ta høyde for de ulike arenaene hvor dette kan være en utfordring. Arbeidet vil også inkludere mange andre problemstillinger knyttet til uniformsbruk. Arbeidet starter opp til høsten, forklarer Vangen.

Politiet skal fortsatt feire Pride

Vangen understreker at Pride er et viktig symbol på mangfold, åpenhet og inkludering. Politiet skal fremdeles skal være med å feire, selv om deltakelse i parader ikke vil skje i politiuniform.

- Politiet støtter Pride. Mangfold er et satsningsområde både ovenfor egne medarbeidere og i møte med innbyggerne. Vi skal være en åpen og inkluderende etat og oppfordrer våre ansatte til å delta i Pride-parader. Politiet vil også flagge med regnbueflagg på politiets tjenestesteder, i tillegg til å delta på ulike arrangementer og markere Pride i sosiale medier, sier Vangen.

Politiet skal sørge for en trygg og god feiring over hele landet

Politiet skal sikre alle Pride-arrangementer ut fra foreliggende trussel- og risikovurderinger, og ha en tett dialog med arrangører slik at alle markeringer skal kunne avholdes på en trygg måte.

-Politiet vil sikre og risikovurdere samtlige Pride-arrangement. Politidistriktene har dialog med lokale arrangører om tilpassede sikringstiltak og tilstedeværelse fra operativt og uniformert personell for å bidra til en trygg og god feiring, sier Vangen.