Blodprøvene har blitt analysert med flere ulike analysemetoder opp mot ca. 10 000 stoffer, og det er ikke avdekket spor av nye syntetiske stoffer eller andre uforklarlige funn i noen av dem.

Flere av prøvene ble tatt mange timer etter at ungdommene ble syke, og vi må derfor ta forbehold om at disse kan være tatt for sent til at det har vært mulig å påvise enkelte typer stoff i dem. Oslo universitetssykehus (OUS) vil gjennomføre flere analyser, men på bakgrunn av resultatene så langt forventer de per nå ikke andre svar.

Politiet har håndtert saken som en undersøkelsessak. De involverte ungdommene er avhørt av politiet med status som vitner. På bakgrunn av avhørene kan politiet ikke se noen sammenheng eller likhetstrekk mellom sakene, utover at de har blitt dårlige under russetreffet.

De involverte er informert om analyseresultatet.

Politiet i Halden kommer ikke til å gjøre ytterligere undersøkelser rundt saken, og saken vil bli foreslått henlagt.

 

---

Priv til red.

Seksjonsleder etterforskning ved Halden politistasjon, Mona Bergseth, kan siteres på punktene over. Hun er tilgjengelig på tlf. 64 99 59 16 i tidsrommet 09.00-10.00.

For helsefaglige spørsmål:

  • Sykehuset Østfold Kalnes:  Pressetlf. 948 19 109
  • Oslo Universitetssykehus: Medievakt tlf. 99 21 65 50 (ikke sms), medievakt@ous-hf.no