Et utvalg ble satt ned for å se på informasjonsdeling og samhandling mellom politiet, PST og helsevesenet i forkant av hendelsen. I tillegg har utvalget sett på politiets håndtering, inkludert krisekommunikasjon, tiltak og samhandlingen mellom politiet, PST og andre relevante aktører.

Det var politidirektøren og sjef PST som besluttet en slik evaluering. Utvalget har bestått av sju personer og vært ledet av førsteamanuensis Pia Jansen ved Forsvarets Høgskole. Evalueringsrapporten blir lagt fram 8.juni på Politihøgskolen i Oslo.