– Trafikkulykken som skjedde på Vegårshei har nå fått et tragisk utfall. Det er nå bekreftet at personen som ble livstruende skadet, døde fredag kveld på Ullevål sykehus i Oslo, sier politistasjonssjef i Holt i Agder polidistrikt, Odd Holum.

Etter ønske fra nærmeste pårørende frigis navnet. Det var 15 år gamle Sondre Myre fra Vegårshei som døde av de skadene han ble påført i ulykken like ved Hauglandsvann.

Tre personer var i bilen, da ulykken inntraff.

– Alle de tre guttene som satt i bilen er under 18 år, og hjemmehørende i gamle Aust-Agder. De to andre involverte ble utskrevet fra sykehus fredag, sier Holum.

Politiet har iverksatt etterforskning av hendelsen.

– Politiet har hatt innledende avhør med de to ungdommene som ble utskrevet fra sykehuset fredag. Vi har avhørt vitner som har sett bilen i forkant. Det gjenstår fortsatt avhør i saken. Vi venter på rapporter fra krimteknisk og Statens vegvesens ulykkesgruppe, som har gjort undersøkelser på stedet. Vi ønsker fremdeles tips fra publikum dersom noen har sett bilen i forkant av den alvorlige hendelsen, sier Holum.

Som følge av den alvorlige ulykken har både Vegårshei kommune og Gjerstad kommune satt inn kriseteam.

Media

For ytterligere kommentarer kan politistasjonssjef i Holt, Odd Holum, kontaktes. Han er lørdag tilgjengelig på telefon 404 42 240 (ikke sms).