Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og Politidirektør Benedicte Bjørnland
FREMVISNING: Politidirektør Benedicte Bjørnland viste løsningen frem for Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Løsningen omfatter i første omgang jaktvåpensøknader. Først ut er politidistriktene Agder og Nordland. Resten av politidistriktene tar løsningen i bruk innen midten av juni. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl åpnet løsningen mandag 22. mai. Politidirektør Benedicte Bjørnland viste løsningen frem for ministeren.

Raskere svar

– Søkerne vil merke at det går raskere å få svar på våpensøknadene fordi mange av arbeidsoppgavene som tidligere ble gjort manuelt nå gjøres maskinelt. Dessuten er kommunikasjonen med søker digital. Søker veiledes i utfyllingsprosessen, noe som gjør at vi får inn færre mangelfulle søknader. Manuell postgang er erstattet med digital kommunikasjon, noe som sparer tid for både søker og politiet, sier politidirektøren.

God kvalitet

Effektiviseringen går ikke på bekostning av kvalitet.

– Alle oppslag i registrene gjøres maskinelt. Ved treff vil saksbehandler gå inn på treffet for å se om det har betydning for utfallet av søknaden. Løsningen fatter ikke automatiserte vedtak. Ingen får innvilget eller avslått tillatelse uten at det er vurdert av en saksbehandler, sier politidirektøren.

Den nye løsningen sikrer også likebehandling. Søkene som gjøres i Blink er de samme uansett hvilken del av landet søker bor.

Slik virker Blink

Blink gjør oppslag i politiets registre for å sjekke vandel og skikkethet, automatisert spørring mot Jegerregisteret og oppslag i Nasjonalt våpenregister. Funnene presenteres i løsningen, og saksbehandler vurderer om søker fyller vilkårene for å få innvilget tillatelse.

Når vedtak er fattet i Blink sendes disse ut med digital post til innbyggere, med mindre søker har reservert seg mot digital kommunikasjon. Gebyr innkreves av Statens Innkrevingssentral (SI) etter at tillatelse er innvilget.