– Det er ikke mulig å flytte alle politiansatte og oppgaveporteføljen på en og samme dag. Derfor vil flyttingen foregå trinnvis, sier prosjekteier for det nye politihuset, Arne Sundvoll.

De viktigste datoene i forbindelse med flyttingen vil være:

  • 23-25.mai: Nødmeldingssentralene til helse, politi og brann skal være operative i nytt politihus.
  • 30. mai: Publikumstjenester som pass, ID, Namsfogd og utlendingsforvaltningen skal være i drift i nytt politihus.
  • 12. juni: Øvrige publikums- og polititjenester skal være på plass i nytt politihus.

– Vi står overfor en omfattende flytteprosess av flere hundre ansatte og en bred oppgaveportefølje. Tryggheten i befolkningen vil bli ivaretatt. Det vil bli iverksatt risikoreduserende tiltak for å gjøre flytteprosessen så smidig som mulig for innbyggerne og politiet, men det kan bli en periode hvor publikums- og polititjenester vil bli noe berørt. Vi ber om forståelse for at det kan bli noe forsinkelse, men forsikrer igjen om at flytteprosessen ikke skal ha noen innvirkning på politiets beredskap, sier politimester Kjerstin Askholt.

Kontaktinformasjonen til Agder politidistrikt vil bli følgende:

  • Besøksadressen til det nye politihuset blir Vestre Strandgate 55.
  • Postadressen er uendret: PB 514 Lundsiden, 4605 Kristiansand.
  • Epost-mottaket er uendret: post.agder@politiet.no.
  • Telefonnumre er uendret: 38 13 60 00 eller 02800 (sentralbord).
  • Nødnumrene er uendret: 110 (brann), 112 (politi) og 113 (helse).

– Selv om hovedsete og den fysiske plasseringen av politihuset blir i Kristiansand, er dette et politihus som skal levere publikums- og polititjenester til hele Agders befolkning, understreker Askholt.

Kristiansand politistasjon vil ha følgende åpningstider:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 08.30-15.00
Onsdag 08.30-18.00 (til 20.00 torsdag vinter)
Telefontid mandag-fredag 08.30-15.00

Ved henvendelser til Kristiansand politistasjon utenom åpningstid kan man komme i kontakt med politiet gjennom calling anlegg ved inngangspartiet på politihuset eller ved å ringe politiet på telefon 02800.

Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie vil ha følgende åpningstider:

Pass/ID – 08.00-20.00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Fredag 09.00-15.00. Lørdag 09.00-15.00.

Utlendingsforvaltning – 08.30-15.00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Seksjon for utlendings- og grensekontroll – Døgnbasert vaktordning.

For henvendelser knyttet til førerkort/kjøreseddel, våpen, generell bevilling og namsfogden må innbyggerne gjøre avtale på forhånd.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret vil også ha tilholdssted i det nye politihuset.

– Det er besluttet at det blir en offisiell åpning av det nye politihuset tirsdag 29. august. Planleggingen av åpningen er i gang, sier politimester Kjerstin Askholt.

Media

Dersom pressen har spørsmål knyttet til denne saken, ta kontakt med stab for kommunikasjon på telefon 488 95 807 eller send en epost til agder.kommunikasjon@politiet.no.