De taktiske opplysningene i saken viser et brannforløp som har utviklet seg relativt raskt i løpet av 30 minutter og har ført til at huset har fått en overtenning.

Politiets åstedsrapport konkluderer med at det ikke er mulig å fastslå hva som har ledet til overtenningen eller hvor i huset brannen startet. Brannårsak og arnested er altså ukjent. Det har blitt funnet noe brennbar væske i huset, men denne væsken stammer mest sannsynlig fra vanlige husholdningsprodukter.

Det er ingen holdepunkter for at brannen er blitt påsatt eller at de avdøde er blitt utsatt for en annen straffbar handling