-Dette vil ikke berøre alminnelig reisevirksomhet i perioden. Hensikten er å gi politiet hjemler til økt informasjonsinnhenting knyttet til grensekontroll under NATO-møtet, sier stabssjef Lars Aune i Politidirektoratet

Norge er vertskap for det uformelle utenriksministermøtet i NATO, som finner sted i Oslo 31. mai og 1. juni 2023. En midlertidig innføring av indre grensekontroll gir mulighet til økt informasjonsinnhenting som grunnlag for målrettet kontroll. Det gir også politiet en raskere evne til å respondere dersom situasjonsbildet endres i den aktuelle perioden.

-Det er Oslo politidistrikt som har ansvaret for å lede operasjonen lokalt, og innbyggere i Oslo vil naturlig nok oppleve større tilstedeværelse av politi under arrangementet, sier stabssjef Lars Aune.