Representanter fra brann, politi og helse fotografert inne i en av operasjonssentralenen i nytt politihus.
PÅ PLASS: F.v: Rune Vårdal Paulsen, daglig leder 110 Agder IKS, Kjerstin Askholt politimester i Agder politidistrikt og Espen Jarle Hansen, Klinikkdirektør for prehospitale tjenester, herunder AMK, ved Sørlandet sykehus HF. FOTO: Politiet

Det betyr at hvis du ringer 110, 112 eller 113 så kan de tre nødetatene enklere samarbeide om å gi deg best mulig hjelp når du trenger det.

– Nærhet til hverandre gir en bedre og mer effektiv beredskap, spesielt ved de store hendelsene hvor tett samarbeid er viktig. Dette vil styrke den samlede beredskapen i hele Agder og gi økt trygghet for befolkningen, sier politimester Kjerstin Askholt.

Fram til nå har nødmeldingssentralene holdt til i henholdsvis brannstasjonen i Arendal, politihuset i Kristiansand og AMK-sentralen utenfor Lillesand.

Bedre sammen
Samlokalisering av nødetatene er et ønske fra regjeringen fordi man har sett at kommunikasjonen mellom etatene har sviktet ved flere store og alvorlige hendelser. Så langt er det kun to andre politidistrikt i Norge som har samlet de tre nødetatene under samme tak.

– Vi har stor tro på at vi samarbeider og løser felles oppgaver bedre ved å flytte sammen. Derfor er vi veldig stolte av at vi har fått til dette. Vi har et godt samarbeid fra før som vi nå skal videreutvikle og styrke, forteller politimesteren.

Samlokalisering gjør også at nødmeldingsetatene enkelt kan øve sammen og evaluere oppdrag for å forbedre og videreutvikle nødmeldingstjenesten.

– Fra politiets side er vi glade for endelig å ha kommet sammen med brann og helse i nye og moderne felles lokaler. Vi gleder oss til å videreutvikle samarbeidet med de to andre etatene, sier Askholt.

Raskere og riktig hjelp
De tre nødmeldingssentralene mottar alle nødanrop i Agder og koordinerer de operative ressursene. Samlokalisering legger til rette for styrket samarbeid og samhandling mellom etatene og målet er at nødmeldingstjenesten er mer effektiv og samordnet ved større hendelser.

– Ved å sitte samlet med de løsningene vi har nå har vi større mulighet for felles situasjonsforståelse og gi innbyggerne rask og riktig hjelp i nød- og krisesituasjoner. God kommunikasjon og godt samarbeid mellom nødetatene er helt avgjørende - særlig ved store hendelser, forteller leder av politiets operasjonssentral, Sverre Birkeland.

Løfter kvaliteten
Klinikkdirektør for prehospitale tjenester, herunder AMK, ved Sørlandet sykehus HF, Espen Jarle Hansen er ikke i tvil om at nærhet til hverandre vil løfte kvaliteten på tjenesten.

– Vi er veldig glade for at samlokaliseringen nå er realisert, tre år etter at styret vedtok det i april 2020. Vi ser fram til å jobbe sammen om en fortsatt forbedring av trygge og gode nødhjelpstjenester til befolkningen, sier han.
Rune Vårdal Paulsen, daglig leder 110 Agder IKS mener alt nå ligger til rette for kortere responstid og riktigere hjelp til innbyggerne i Agder.

– Med de løsningene og mulighetene vi har nå kan vi få mer lik situasjonsforståelse helt fra start av og riktigere ressurssetting. Når vi har knapphet på ressurser er det ekstra viktig, sier han.

Media
For ytterligere informasjon om saken bes pressen ta kontakt med stab for kommunikasjon, agder.kommunikasjon@politiet.no eller tlf 488 95 807.