Domfelte oppsøkte den fornærmede mannen på 90 år på hans bopel høsten 2018, og tilbød seg å utføre diverse håndverkerarbeid. Mens arbeidet pågikk ble det ved tre anledninger overført til sammen ca. 1,3 millioner kroner fra fornærmedes sparekonto uten at han var klar over det. Pengene gikk direkte til domfelte, og ble deretter tatt ut i kontanter.

Straffen ble betydelig redusert på grunn av lang saksbehandlingstid hos politiet.
Mannen i 40-årene ble dømt til fengsel i 10 måneder. I tillegg ble han dømt til å betale tilbake bedragerisummen til fornærmede.

Dommen er ikke rettskraftig.