Forebygging av alvorlige trafikkulykker står alltid i høysetet når politiet gjennomfører aksjonsuker. Aksjon grønne veier er intet unntak.

Prioriterer det grønne veinettet

Hele sommeren skal det prioriteres å gjennomføre fartskontroller på det såkalte grønne veinettet: Europa- og riksveiene.

- Hensikten med aksjonen er å være ekstra synlige på de strekningene der vi erfaringsmessig ser at bilister ikke overholder fartsgrensene. Det er også der de alvorligste ulykkene oppstår, sier UP-sjef Knut Smedsrud. 

Vil hindre at dødstallene blir så høye som i fjor 

UP-sjefen har allerede rukket å snakke med NRK Dagsrevyen om saken. Budskapet er at politiet ikke ønsker en gjentakelse av fjorårets høye antall trafikkdrepte i juni, juli og august. 

- 48 personer omkom i sommermånedene i fjor, det høyeste antallet siden 2016, sier Smedsrud. 

Dødsulykker på MC økte også i fjor, med 21 døde, hvorav 12 skjedde på sommeren.

Antall omkomne i sommermånedene de siste årene:

 • 2016: 50
 • 2017: 32
 • 2018: 29
 • 2019: 26
 • 2020: 28
 • 2021: 29
 • 2022: 48

Antall omkomne på MC (både lett og tung):

 • 2014: 20 (hvorav sommer 13)
 • 2015: 20 (hvorav sommer 12)
 • 2016: 22 (hvorav sommer 12)
 • 2017: 20 (hvorav sommer 13)
 • 2018: 14 (hvorav sommer 9)
 • 2019: 16 (hvorav sommer 7)
 • 2020: 18 (hvorav sommer 13)
 • 2021: 15 (hvorav sommer 6)
 • 2022: 21 (hvorav sommer 12)
 • 5 omkomne i MC-ulykker hittil i år (per.22.5.2023)

Aksjon grønne veier

 • Aksjonsuke trafikk som gjennomføres hver sommer.
 • Hensikten er å reduserer antallet alvorlige ulykker i sommertrafikken. 
 • Politiet prioriterer fartskontroller på det grønne veinettet.
 • Grønt veinett er Europa- og riksveier, som har grønne skilt. 
 • Tidligere var Aksjon grønne veier ei an aksjonsuke for hver sommermåned, i fjor ble aksjonen utvidet til å gjelde hele sommeren. Det gjør den også i år.

Kilde: Utrykningspolitiet