- Dette var veldig gøy. Jeg er både glad og takknemlig for å ha fått jobben i hard konkurranse med gode kandidater. Det er en spennende driftsenhet med dyktige kolleger, sier Bernt Mushom.

Bernt Mushom har fungert i stillingen som driftsenhetsleder i GDE Vestre i ett år. Han etterfølger Anne Margrethe Ruud som har lagt bak seg til sammen 17 år som driftsenhetsleder i Lister og Vestre Agder driftsenhet.

- Erfaringene jeg har fått det siste året som driftsenhetsleder har bidratt til høy motivasjon for å søke stillingen. Jeg takket ja på stedet, sier Mushom.

Politimester Kjerstin Askholt er veldig tilfreds med at Bernt Mushom nå blir fast medlem i politimesterens ledergruppe.

- Det var mange gode kandidater og søkere til stillingen som driftsenhetsleder, men valget falt på Bernt. Han har kvaliteter og erfaring som jeg er helt sikker på vil komme både driftsenheten og ledergruppen min til gode, sier Askholt.