Jens-Arne Høilund (57) er kommandør og har lang og bred erfaring fra Forsvaret i ulike stillinger, samt høyere offisersutdanning fra NATO Defence College. Siden august 2020 har han vært ansatt som grensekommissær for den norsk-russiske grensen. Stillingen innebærer utstrakt samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

- Høilund har meget god kunnskap om både politiet og Forsvaret, spesielt fra stillingen i Kystvakten og ikke minst fra de siste årene som grensekommissær. I rollen som grensekommissær samarbeider han tett med både Finnmark politidistrikt og Forsvaret. Høilund kan vise til god resultatoppnåelse de siste tre årene, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Skulstad trekker spesielt frem Høilunds innsats i en endret sikkerhetspolitisk situasjon:

- Høilund har på en stillfaren og god måte gjennomført en dreining i forholdet til Russland slik at det nå er et profesjonelt forhold basert på gjensidig tillit og respekt, sier Skulstad.

Høilund er takknemlig over å få ta fatt på tre nye år i grensekommissariatet:

-Jeg setter stor pris på å få fornyet tillit for en ny åremålsperiode. De tre første årene har vært spesielle i forhold til samarbeid med Russland, først under pandemien og senere med den russiske invasjonen i Ukraina. Fokuset er hele tiden å opprettholde et velfungerende samarbeid og dialog på grensen mellom Norge og Russland, og å etterleve de bilaterale forpliktelsene. I tillegg er samarbeid med publikum avgjørende. Jeg har møtt veldig mange hyggelige innbyggere og turister som bidrar med kunnskap og erfaring om grenseområdet og samhandling over grensen, sier Høilund.

Han legger til at det viktigste fremover er å se på løsninger som kan ivareta de bilaterale forpliktelsene i en usikker sikkerpolitisk tid.  Ny åremålsperiode starter 1. august 2023.