Bilde av teksten som sendes ut
Dette er teksten som sendes ut

Det er politiet som sender ut test av Nødvarsel på mobil. Sivilforsvaret tester samtidig tyfonene med signalet Viktig melding – søk informasjon.

Nødvarsel på mobil testes til hele befolkningen både for å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et Nødvarsel og for å teste om systemet fungerer som det skal.

Når varslet sendes ut vil mobiltelefonene vibrere og spille av en høy sireneaktig lyd i ca 10 sekunder. Dette skjer uansett om telefonen er stilt inn på lydløs eller dempet lyd, fordi Nødvarsel overstyrer telefonens innstillinger. Husk å oppdatere telefonen din, slik at du har den nyeste programvaren. Har du en eldre telefon eller en eldre versjon av programvaren /operativsystemet kan det hende du ikke får varsel.

Dersom man ikke ønsker å motta dette varselet må telefonen slås helt av eller settes i flymodus fra litt før klokken 11.55 frem til klokken 1210.

Nødvarsel vil øke sikkerheten for innbyggerne. Det skal gi rask og presis informasjon ved ekstraordinære hendelse eller krise som truer, eller er en fare for liv og helse for hele eller store deler av befolkningen. Varslene vil gi befolkningen muligheter til å trygge seg selv, sier beredskapsdirektør i Politidirektoratet Tone Vangen.

FAKTA:
Dette skjer når Nødvarsel testes 14. juni 2023:

  • Testen utløses mellom kl. 11.55 og 12.10
  • Alle kompatible mobiltelefoner som er koblet på 4/5G-mobilnettene vil i dette tidsrommet kunne få test av Nødvarsel.
  • Mobiltelefoner som mottar testen vil vibrere og spille av en høy sireneaktig lyd i ca. 10 sekunder.
  • En tekst som forklarer at dette er en test av Nødvarsel vil dukke opp på skjermen.
  • Dersom man ikke ønsker å motta varselet må telefonen settes i flymodus eller være slått av.
  • Fikk du ikke varsel? Sjekk nodvarsel.no for å se om din telefon kan motta eller trenger oppdatering.

Mer informasjon om Nødvarsel finner du på www.nodvarsel.no