"Vi i Oslo politidistrikt skal gjøre vårt ytterste for at Pride-arrangementene kan gjennomføres trygt og sikkert. Vi forventer i år mange arrangementer og flere "førstegangs-arrangører".

Med dette brevet ønsker vi:

  1. å gi arrangører eller organisasjoner tilbud om separate møter med oss
  2. gi relevant informasjon og
  3. be om deres hjelp til å melde inn arrangementer og eventuelle tips/bekymringer.  

Oslo politidistrikt ønsker god dialog med alle arrangører, organisasjoner og innbyggere som planlegger arrangementer i forbindelse med Pride. Det er viktig at politiet er kjent med arrangementer der det forventes større folkeansamlinger, slik at vi blant annet kan foreta vurderinger knyttet til eventuelle sikringstiltak. 

Vi ber derfor om at alle arrangementer meldes via: https://www.politiet.no/tjenester/arrangementer/#Slik-soker-og-melder-du-til-Oslo-politidistrikt. Velg det digitale skjemaet "søk/melde om et arrangement". I feltet "hva heter arrangementet" skriv inn PRIDE 23 og navn på arrangementet.

Oslo politidistrikt vil gjøre en selvstendig vurdering av alle innmeldte arrangementer. Der politiets tilstedeværelse vil være påkrevd, avtales detaljene rundt nærværet direkte med arrangør. Dersom det skal delta personer med betydning for trusselbildet på arrangementet, ønsker vi en oversikt over dette.

For de som ønsker det, tilbyr vi separate møter med arrangører eller organisasjoner. Vi vil kunne stille med forebyggingsfaglig kompetanse og kompetanse innen sikring og gjennomføring av arrangementer i slike møter. Møtene tilbys gjennomført fysisk på politihuset i Oslo, digitalt via Teams, eller via politiets egen "sikker chat" løsning. Råd, veiledning og tilgjengelighet for spørsmål kan være relevante tema i slike møter. For å avtale tid for et slikt møte, send epost til: martine.gran@politiet.no

Informasjon angående bekymringer og tips

Bekymringer, informasjon eller tips om forhold som kan ha skjedd eller kan komme til å skje, ber vi om at du formidler så raskt som mulig her: https://www.politiet.no/tjenester/tips-politiet/. Her trenger du ikke å oppgi ditt navn.

Informasjon hvis du/dere har blitt utsatt for trusler og vold m.v.

NØD: Ring politiet tlf. 112, ikke nød ring tlf. 02800.

Hvis du/dere ønsker å anmelde: Ring til lokal politistasjon, tlf. 02800, og bestill time for inngivelse av anmeldelse eventuelt møt opp på lokal politistasjon. Se https://www.politiet.no/tjenester/anmelde/anmelde-andre-hendelser/  

Evt. spørsmål vedrørende anmeldelse ring tlf. 02800.

Rådgivning om hatkriminalitet: oslo.hatkriminalitet@politiet.no eller tlf. 47 48 87 97 (hverdager mellom kl. 08:00 – 15:30).
Hatkrimgruppa har også stand i Pride Park 28.6 – 30.6 fra kl. 1445 – 2100 og lørdag 1.7 fra kl. 1200 - 2100 dersom du/dere ønsker å snakke med dem direkte.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte kan kontaktes på tlf. 800 40 008 (hverdager mellom kl. 0830 og 1500). Støttesenteret kan hjelpe deg med:

  • Informasjon og veiledning om det å anmelde
  • Støtte hele veien fra politianmeldelse til saken er avgjort
  • Vitnestøtte før, under og etter en eventuell rettssak
  • Hjelp til å søke voldserstatning (voldsoffererstatning)

Vi ønsker alle en god Pride-feiring."