Seksjonssjef Torgeir Haugen i Politidirektoratet
Seksjonssjef Torgeir Haugen i Politidirektoratet

- Rammene for prøveprosjektet er ikke besluttet ennå. Politidirektoratet vil komme tilbake til detaljer omkring hvilke distrikt og eventuelle særorgan som vil bli berørt, varighet på testperioden og andre sentrale elementer når det er klart. Selve utredningsarbeidet starter til høsten, kommenterer seksjonssjef Torgeir Haugen i POD. 

Høsten 2015 gjennomførte politiet i Oslo et prøveprosjekt som også så på bruken av kroppskamera. Anbefalingene etter dette prøveprosjektet var at det burde foretas videre utredninger som grunnlag for mulig beslutning om en permanent ordning.

- Et av funnene fra Oslo var at det var behov for et større prøveprosjekt, hvor bruk av kamera prøves i flere aktuelle situasjoner og opp mot flere problemstillinger enn hva som ble gjort i Oslo. Når politiet nå går inn i utredningsarbeidet for å beslutte rammene for det nye prøveprosjektet, så er dette anbefalinger vi tar med oss, sier Haugen.

Politiet er oppmerksomme på at bruk av kamera i enkelte situasjoner vil kunne anses som tillitsskapende overfor innbyggerne, men også i mange situasjoner anses som tillitssenkende.

- Før prøveprosjektet iverksettes er det en rekke problemstillinger som må avklares, blant annet innenfor personvern og behandling av informasjonen. Det vil være nødvendig med tydelige rutiner for bruk og vurderinger av hva som er forholdsmessig og nødvendig. Det vil også være kritisk at det settes av tilstrekkelig med tid til en grundig gjennomgang hvor også internasjonal forskning kan legges til grunn, avslutter Haugen.