.

Nytt av i år er at barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo kommune  beskrives på ulike geografiske nivåer med et fokus på endring i, og fordelingen av, ulike lovbruddskategorier. I hovedsak brukes registrerte anmeldelser med gjerningssted i Oslo kommune hvor identifisert gjerningsperson er i alderen 10-22 år.

Den nye rapporten om Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2022 er lansert i SALTO-samarbeidet mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt, og er skrevet av Annica Allvin og Tara Søderholm ved Felles enhet for forebygging (FF), Oslo Politidistrikt.

Hele rapporten kan lastes ned her.