Svindelkampanje
Personene på bildet er fra venstre mot høyre: Christina Thomassen Rooth - næringslivskontakt Oslo politidistrikt, Ingrid Grav - svindeljeger Danske Bank, Ida Marie Edholm - svindelekspert Nordea, Sebastian Takle - avdelingsleder for DNBs Financial Cyber Crime (FC3).
FotoDNB

– Omfanget av bedrageri er svært bekymringsfullt og svindel er blitt et samfunnsproblem. Det er svært positivt at flere banker nå går sammen om et felles forebyggende budskap i en kampanje, sier Christina Thomassen Rooth, politiinspektør og næringslivskontakt i Oslo politidistrikt.

Hun fremhever at det er viktig å minne om at svindel skjer hele tiden og i stadig nye former og vi håper at kampanjens gjennomgangstema, «stopp, tenk, sjekk», vil få enda flere til å avsløre svindlerne.

Felles utfordring

Samarbeidet har kommet i stand fordi både bankene og politiet har en felles utfordring. De opplever stadig at svindlerne opptrer mer profesjonelt, de fornyer seg hele tiden, og bruker mer sofistikerte metoder enn før. Vi har sett en dobling av antall svindelsaker siden 2020 og allerede per 1. juni 2023 er det hos bankene registrert like mange svindelsaker som i hele 2020. Majoriteten av sakene er ulike former for phishing (sosial manipulering).

Den store økningen av bedrageri medfører at det er behov for et større krafttak. Derfor har bankene som vanligvis er konkurrenter gått sammen med politiet for å best mulig kunne hjelpe potensielle svindelofre. Målsetningen for kampanjen er å informere og bevisstgjøre publikum på metodene - og dermed hindre at folk lar seg lure av svindlerne – både nå og i fremtiden.

Bankene og politiet har laget fem filmer som tar for seg de mest brukte svindelmetodene:

Les også:

Temaside: Beskytt deg mot svindel og ID-tyveri

Økokrim: Digitale bedragerier ødelegger tilliten i samfunnet