Påtroppende politimester Cecilie Lilaas-Skari
Påtroppende politimester Cecilie Lilaas-Skari

Lilaas-Skari er utdannet politi fra Politihøgskolen. Hun har også juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og en Master of Management fra Handelshøyskolen BI.

- Jeg gleder meg til å starte i rollen som politimester i Øst politidistrikt. Mitt inntrykk er at politidistriktet har kunnskapsrike og dedikerte medarbeidere, og det er med stor ydmyket og nysgjerrighet jeg vil ta fatt på rollen. Øst politidistrikt, med sin beliggenhet, størrelse og sammensatte ansvarsoppgaver, gjør at det er viktig å samarbeide godt internt og med andre for å trygge befolkningen i en tid med spenninger i Europa, kommenterer Cecilie Lilaas-Skari, påtroppende politimester i Øst politidistrikt.

Lilaas-Skari har vært i politiet siden 1995, og har bred ledererfaring fra ulike stillinger i etaten. Hun startet sin yrkeskarriere som politikonstabel i Oslo politidistrikt, før hun i 2001 begynte å jobbe i Kripos. I Kripos har hun hatt ulike stillinger, som blant annet politiadvokat, seksjonsleder og avdelingsleder. Lilaas-Skari har tidligere også jobbet som assisterende sjef ved Politiets utlendingsenhet. Siden januar 2022 har Lilaas-Skari vært visepolitimester i Oslo politidistrikt. Hun har også fungert som politimester i Oslo i perioden etter at Beate Gangås gikk over til å bli sjef for PST og før nåværende politimester Ida Melbo Øystese tilrådte.

- Jeg er glad for at Cecilie Lilaas-Skari ønsker å ta fatt på denne rollen. Hun har bred ledererfaring og solid kunnskap om og erfaring fra politi- og påtalemyndighet, som gjør at hun er godt rustet til å ta fatt i de utfordringene som fører med denne rollen. At hun også har omfattende erfaring med organisasjonsutvikling og omstilling, i tillegg til erfaring fra arbeid med virksomhetsutvikling og kvalitetsforbedringer, mener jeg er en stor fordel, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

Tidspunkt for tiltredelse er foreløpig ikke besluttet.

- Jeg vil i samarbeid med min sjef, Ida Melbo Øystese og Geir Solem, som gjør en utmerket jobb som fungerende politimester i Øst politidistrikt, raskt avklare når jeg starter opp i den nye rollen, sier Lilaas-Skari.