Seksjonssjef Torgeir Haugen i Politidirektoratet
Seksjonssjef Torgeir Haugen i Politidirektoratet

Tidligere har politiets uniformsreglement presisert at der uniformen er ulik mellom kjønnene, skal man bruke uniformen som er godkjent for vedkommendes kjønn. Denne setningen er nå fjernet.

- Uniformsreglementet oppdateres for å reflektere samfunnsutviklingen og for at politiets praksis skal være i tråd med diskrimineringslovgivningen om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, kommenterer seksjonssjef Torgeir Haugen i Politidirektoratet.

Endringen i uniformsreglementet er et viktig steg i arbeidet med mangfold og inkludering i etaten og i oppfølgingen av handlingsplan for mangfold, dialog og tillit. Neste steg er å se på muligheter for å opprette kjønnsnøytrale toaletter og garderober.

- Politiet skal ha et åpent, trygt og inkluderende arbeidsmiljø for alle ansatte. I tillegg er tillit avgjørende for at politiet skal være en attraktiv arbeidsgiver og skal kunne rekruttere personer fra alle deler av befolkningen, sier Haugen.

Politiets uniform representerer autoritet og trygghet.

-Det viktigste fremover er at uniformen bæres korrekt og passer vedkommende. Vi ønsker å gi politiets ansatte et tydelig signal på at man selv bestemmer hvilken uniform som passer til hvem man er, avslutter Haugen.