Politidirektør Benedicte Bjørnland gratulerte lønnsmedarbeiderne med dagen i sin videohilsen. Avdelingsdirektør Marit Reitan og seksjonsleder Kamilla Sandvik Bjørkevoll i PFT ser frem til å ta fatt på arbeidet i den nye organisasjonen.
Politidirektør Benedicte Bjørnland gratulerte lønnsmedarbeiderne med dagen i sin videohilsen. Avdelingsdirektør Marit Reitan og seksjonsleder Kamilla Sandvik Bjørkevoll i PFT ser frem til å ta fatt på arbeidet i den nye organisasjonen.

Det var god stemning blant lønnsmedarbeiderne som var samlet hos Politiets Fellestjenester (PFT) da overgangen til ny nasjonal lønnstjeneste var en virkelighet. Etter måneder med forberedelser var det god grunn for markering da dagen omsider var kommet.

Ett politi – èn lønnstjeneste

Gjennom prosjektet Fremtidens Lønnstjenester er det etablert nye nasjonale rutiner, gjort systemtilpasninger og gjennomført personalløp for lønnsmedarbeiderne.

Fra 8. juni håndteres nå lønn i politiet i henhold til nye felles nasjonale rutiner og lønnsmedarbeiderne er samlet organisatorisk i PFT.  11 enheter i politiet er nå innfaset, mens de øvrige enhetene implementeres i henholdsvis september og november.

Enhetlig praksis

– Med de nye fellestjenestene på plass får politiet et samlet fagmiljø og en enhetlig praksis, forteller avdelingsdirektør i PFT Marit Reitan. – Det legger også til rette for bedre ressursutnyttelse og mer enhetlig styringsinformasjon.