Ansatte som sitter i et rom under workshop. De sitter og ser på en skjerm og hører på foredragsholder.
DELING: Ansatte i politiet har vært med på en workshop for å dele sine erfaringer og tanker i forbindelse med utarbeidelsen av politiets retning for brukeropplevelse.

Dette startet seksjonsleder for design, Marte, med å si under innlegget hun og fag- og personalleder, Emmy, hold under vårt eget fagseminar, PIT Zone digi.

Slide fra innlegget. Bilde av Marte og Emmy.

– Merkevare handler om virksomhetens sjel. Målet med merkevaren er å skape en følelse som styrker de assosiasjoner vi ønsker at brukeren skal ha til politiet. Gjennom virksomhetsstrategien og i samfunnsoppdraget setter vi ord på hvordan politiet ønsker å fremstå. Ett uttakene av merkevaren vår er den visuelle profilen og style guiden vi har i dag, sier Marte.

Brukeropplevelse handler om produktets sjel, hvor målet er å gjøre gjennomføringen av oppgaven brukeren skal løse til en effektiv og god opplevelse.

Illustrasjon av UX-pyramiden

– Når vi bygger brukeropplevelser med utgangspunkt i merkevaren, skaper vi opplevelser som henger sammen og styrker det politiet ønsker å fremstå som og skaper tillit, legger Emmy til.

Utarbeider retning for brukeropplevelse

Merkevare er viktig fordi vi velger dem, nesten, på samme måte som vi velger venner. Som kritisk samfunnsfunksjon, må vi i politiet ha innbyggernes tillit og lojalitet for å levere på oppdraget vårt. For å rekruttere og beholde gode folk med riktig kompetanse, må vi være et sted med godt omdømme hvor folk ønsker å jobbe.

– En merkevare har effekt når den tas ut i alle deler av en virksomhet. Både i fysiske og digitale tjenester. Vi jobber nå med vår retning for brukeropplevelse i politiet som bygger på vår merkevare, forteller Marte. 

Flere av politiets tjenester består av mange biter, både fysiske og digitale. Hvis du tenker på det å bestille pass og ID-kort, har vi både den digitale timebestillingsløsningen og køordningen til sluttbrukeren og venterommet innbyggeren må sitte i. Vi har også maskinen som tar bilde og fingeravtrykk, og systemene politiet jobber i for å registrere opplysningene.

Hvis vi klarer å tenke på hele tjenesten, er det også viktig å forberede innbyggeren på hva de trenger å ha med, retningslinjer for fotografering og hvordan de på en god måte kan komme seg til lokalet, både med kollektivt i byen og bil utenfor.

– I politiet har vi team som jobber med interne og eksterne løsninger, og som har ansvar for en god helhetlig brukeropplevelse. For at de lettere skal kunne skape sammenhengende tjenester som gir verdi til brukerne, er det viktig at de får hjelp på veien. En retning for brukeropplevelse vil kunne gi dem noe av dette, sier Emmy.

– Vi er helt i startgropa på dette arbeidet, men ser for oss at vi skal ende opp med et sett prinsipper som veileder teamene og en verktøykasse, med blant annet et designsystem, som de kan bruke i hverdagen sin, avslutter Marte.

Illustrasjon som viser merkevare i en sirkel og brukekropplevelse i en annen. I midten møtes dem og overlapper.

OM PIT ZONE DIGI

  • Digitalt fagseminar om teknologi i politiet.
  • Innleggene holdes av teknologer for kollegaer i politiet.
  • Arrangeres to ganger i året av Politiets IT-enhet (PIT).
  • Tema på programmet i juni 2023 var blant annet plattform, smidigcoachens hemmelige språk, produkteier-reisen, selvbetjente analyser, autonomi og ansiktsgjenkjenning.

Les mer om hvordan vi deler kompetanse med hverandre