Politimester Heidi Kløkstad
Politimester Heidi Kløkstad
FotoPolitiet

Beslutningen kommer som følge av at Nordland politidistrikt har fått i oppdrag å etablere et nytt tjenestested i Steigen kommune. Etableringen er en del av regjeringens lokalpolitiplan, og det forventes at det nye politikontoret i Steigen skal være etablert innen 1. oktober 2023, samt at de fem politiansatte så langt som mulig skal møte opp og jobbe ut fra det nye tjenestestedet.

- Nordland politidistrikt ønsker å levere en polititjeneste i Steigen i henhold til kravene fra Regjeringen. Vi vil nå starte prosessen med å lyse ut de fem politistillingene som skal være stedsplassert i Steigen, sier politimester Heidi Kløkstad.

Politimesteren er fornøyd med samarbeidet og dialogen med både Steigen og Hamarøy kommune i denne prosessen.

- Steigen og Hamarøy kommune har de siste årene hatt sin polititjeneste ut fra Innhavet politistasjon. I framtiden vil de to kommunene fortsatt inngå i en felles beredskap i Nord Salten, men nå med utgangspunkt fra to politistasjoner. Det har derfor vært viktig for oss å ha begge kommunene involvert i prosessen, og jeg opplever at de har bidratt med nyttige innspill, sier Kløkstad.

Nå vil Nordland politidistrikt gå videre i arbeidet med å finne egnede lokaler for politiet i Steigen, samt begynne å se på hvordan innholdet i tjenesten skal være slik at man får en enda bedre polititjeneste for innbyggerne i Nord Salten.