I fjor vår fikk en varslingssak fra 2018, og håndteringen av den, i Sør-Vest politidistrikt stor oppmerksomhet i media. Varselet knyttet seg til påstander om grovt bedrageri begått av en tidligere ansatt i en lederrolle. Saken ble først undersøkt internt. Politimester Hans Vik sendte i mai i fjor saken til behandling hos Spesialenheten, etter at Politidirektoratet påpekte at det forelå rimelig grunn til å etterforske om den politiansatte hadde begått straffbare handlinger.

Nå har Spesialenheten henlagt saken som intet straffbart forhold bevist. Denne henleggelsesgrunnen forutsetter at etterforskningsresultatet med særlig styrke taler mot at det er begått en straffbar handling.

- Spesialenheten har etterforsket saken grundig, og jeg er tilfreds med at deres avgjørelse er i tråd med min vurdering av saken, sier politimester Hans Vik.

Et sammendrag av Spesialenhetens vurdering og avgjørelse er tilgjengelig på Spesialenhetens nettsider.