Bilde av to sivilt ansatte i politiet foran en politibil
Åsne og Yvonne sporer penger og graver i økonomiske detaljer.
FotoPolitiet

Det er ikke bare politiutdannede som etterforsker kriminalitet. Yvonne og Åsne er begge økonomer med mastergrad i revisjon og regnskap fra Norges handelshøyskole, og drømmejobben fant de i politiet.

– Jeg tror det er mange som ikke vet om mulighetene i politiet, sier Åsne.

Hun er inndragningsspesialist i Vest politidistrikt. Det gjør henne til spydspissen i politiets satsing mot profittmotivert kriminalitet.

– Jeg jobber blant annet med inndragning og bistår med råd og veiledning til hele politidistriktet. Det skal ikke lønne seg å være kriminell, forteller Åsne.

Åsne og Yvonne er kollegaer ved Økonomiavsnittet i Vest politidistrikt. De forteller gladelig om drømmejobbene som de har.

– Jeg arbeidet i det private en del år og så kom utlysningen på denne stillingen. Det ble drømmejobben. Plutselig har det gått åtte og et halvt år og jeg trives kjempegodt, sier spesialetterforsker Yvonne.

Hun forteller om spennende og varierte arbeidsoppgaver som utfordrer henne faglig. En annen fordel er at det oftest er en arbeidstid som kan kombineres med familietid og fritid.

Jakter penger i drapssaker

Åsne og Yvonne jobber med etterforskning av ulike typer saker. Økonomiavsnittet jobber med saker som for eksempel bedrageri, økonomisk utroskap, underslag, korrupsjon, regnskapsovertredelser og skattesvik. Faktisk har de fleste straffesaker viktige pengespor.

– Drap, menneskehandel, sedelighet, narkotika. Dette er saker der vi blant annet bistår med økonomiske analyser, sikring av verdier og gjennomføring av avhør opp mot pengespor. Vi kan også være en sparringpartner for andre etterforskere på tema om økonomi og pengespor, forteller Yvonne.

Både Yvonne og Åsne er sivilt ansatt i politiet og har begge tatt videreutdannelse på Politihøgskolen innenfor økonomisk kriminalitet og inndragning. Yvonne har også tatt videreutdannelse i avhørsmetodikk.

–Som spesialetterforsker gjør en alt fra A til Å i straffesaker. I tillegg til innhenting og analyse av dokumentasjon, deltar vi på ransakinger og gjennomfører avhør. En gjør på en måte det samme som de som er politiutdannet, men på ransaking er det ikke vi som går først inn. Vi har ikke pepperspray eller håndjern, forteller Yvonne.

Aktors høyre hånd

Å få følge en sak fra den blir anmeldt til dom foreligger, er noe av det Yvonne og Åsne synes er ekstra kjekt. De får følge hele saken og deltar ofte i hovedforhandlinger for å hjelpe aktor å legge frem saken.

– I dag har jeg for eksempel jobbet med en sak som skal i retten. Saken er ferdig etterforsket og jeg jobber med å lage hjelpedokumenter som skal brukes i retten for å oppsummere saken, sier Yvonne.

Det er en spennende og variert arbeidshverdag, og det er ofte de må kaste seg rundt for å jobbe med nye hastesaker. Det er også mye arbeid med analyser og detaljer i hverdagen, som gjennomgang av kontoutskrifter, regnskap og andre dokumenter som er relevante til saken.

– Det er viktig å klare å finne de små detaljene sånn at vi kan sette de sammen i det store bildet for å finne ut hva som faktisk har skjedd. Det er tålmodighetsarbeid, men det er veldig kjekt når en etter hvert ser at ting faller på plass og detaljene passer med hverandre, forteller Åsne.

– Jeg elsker å spore penger, analysere og grave i detaljene, legger Yvonne til med et smil.

Elsker engasjementet i politiet

– Jeg liker spesielt godt kombinasjonen med økonomi og juss i jobben. Jeg var usikker på om jeg skulle studere juss eller økonomi. Her får en begge deler, forteller Åsne.

I politiet får Åsne og Yvonne jobbe i team med blant annet politi, jurister, og økonomer. De forteller at det er en fin gruppe med folk fra forskjellig bakgrunner som utfyller hverandre godt.

– Det er mange engasjerte kollegaer i politiet. Da jeg var ute av etaten en periode, merket jeg at jeg savnet engasjementet her. Sakene en jobber med føles så viktige. En kan gjøre en forskjell for noen, forteller Åsne.