-Den siktede har avgitt uriktig forklaring og ifølge politiets etterforskning er det mistanke om at den savnede kan være utsatt for en kriminell handling, drap eller grov vold med døden til følge og det er mistanke om at den siktede har tilknytning eller medvirket til handlingen.

- Vi ønsker å etterforske hans rolle i forsvinningen og ber derfor om varetektsfengsling, opplyser politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør.

Vi etterlyser også vitner som har sett en sølvgrå VW Caravelle kjøre i Tana kommune, særskilt strekningene Tana bru, Rustefjelbma, Smalfjord-området, natt til fredag 16. juni i tidsrommet fra midnatt til klokken 0500, men vi utelukker ikke andre områder samt nabokommuner. Dersom noen har kameraovervåking, viltkameraer og lignende som kan ha fanget opp bilen, ønsker vi at de tar kontakt med politiet på tlf 02800.

-Vi ønsker også kontakt med føreren av en sort Toyota Hilux som har kjørt i området Rustefjelbma i samme tidsrom.

-Vi er tidlig i etterforskningen. Vi har ikke funnet den savnede eller det eventuelle åstedet, men med bakgrunn i det som har framkommet så langt er det mistanke om at den savnede er utsatt for alvorlig kriminalitet, opplyser Indbjør.

Politiet har ikke ytterligere opplysninger å komme med.

Den siktedes forsvarer er Trond Pedersen Biti.