Politiet har satt ned et stort etterforskningsteam som har jobbet tett i hele  forrige uke, gjennom hele helgen og vil fortsette så lenge det er behov for det.  

-Vi har også  bistand fra Kripos som bidrar med  forsterket etterforskningsledelse og teknisk bistand.   Det pågår en massiv etterforskning   og vi jobber i prosjekt og har delt opp alle gjøremålene i forskjellige prosjekt, det være seg oppfølging av tips, gjennomgang av elektroniske data, vitneavhør med mer. Det er en stor og krevende etterforskning. Vi vet ennå ikke hva som har skjedd med den savnede og eller hvor et eventuelt åsted er, men jobber intenst med det, opplyser politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør.

Når det gjelder den siktede mener politiet det er grunn til å trekke i tvil det han har forklart i avhør, og vi fikk medhold av tingretten i å varetektsfengsle ham i fire uker med brev og besøksforbud. Han er etter det politiet kjenner til den sist kjente, bekreftede, som har hatt kontakt med den savnede.

Politiet ber fortsatt om publikums hjelp, om tips dersom noen har sett de to bilene som vi tidligere har etterlyst, en sort Toyota Hilux og en sølvgrå VW Caravelle.

Av hensyn til etterforskningen vil det ikke være mulig å gi ytterligere informasjon. Poltiiet vil oppdatere straks vi har mer informasjon vi kan dele.