30.06.23 klokken 1400

Hålogaland lagmannsrett forkastet  i går anken på varetektsfengslingen og den siktede vil dermed fortsatt sitte varetektsfengslet under full isolasjon. Siktelsen mot mannen  er endret til drap eller medvirkning til drap, opplyser politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør.

Den avdøde ble i går obdusert. Obduksjonen bekrefter at den avdøde ble drept og det er benyttet en gjenstand med stort skadepotensiale.  Det er tatt en rekke beslag i forbindelse med saken som nå gjennomgås og det er for tidlig å si om dette har vært benyttet under drapet eller på annen måte kan tilknyttes drapet.

Utover søk, avhør og analyse jobbes det også med å få kartlagt nærmere den avdødes bevegelser og hvem han har hatt kontakt med de siste månedene. Og det gjøres fortsatt søk ved funnstedet og områder som politiet anser som interessante søksområder. Dette arbeidet vil fortsette gjennom helgen.

-Vi er nå i en analysefase, hvor beslag, spor og all informasjon som er innhentet skal analyseres og sammenstilles. Dette er et tidkrevende arbeid og vi vil ikke kunne gi løpende daglig informasjon om enkelt funn eller bevis som avdekkes. Men vi vil gi befolkningen og media oppdateringer når det er vesentlige endringer, påtalemessige avgjørelser  og annen type informasjon som vi anser sentral i etterforskningen, opplyser Indbjør.

 

 

28.06.23 klokken 14:50

 

Politiet kan nå bekrefte at det var den savnede Marcus Unsal som ble funnet død ved Smalfjordvann i Tana kommune.

Den avdøde er nå sendt til Universitetssykehuset i Nord-Norge - UNN for rettsmedisinske undersøkelser.

-Vi jobber fortsatt med sporsikring og ser etter gjenstander og annet som kan knyttes til saken.  Det er gjort en rekke beslag og foretatt ransakinger siste døgn. Dette skal nå gjennomgås. Hva som er tatt i beslag kan vi ikke gå inn på.

Det er ikke tatt ut noen nye siktelser. Når det gjelder siktelsen mot den varetektsfengslede mannen vil påtalemyndighetene vurdere å endre den fortløpende i forhold til det etterforskningen avdekker.  Vi kan fortsatt ikke utelukke at flere kan bli siktet, sier politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør.

Politiet vil også benytte anledningen å takke publikum som har tatt kontakt i forbindelse med saken med tips og informasjon. Alle tips blir gjennomgått av våre etterforskere. Det er satt av et 30 talls personer som jobber med saken både inne og ute. 

Per Arve Amundsen er oppnevnt som bistandsadvokat for de pårørende/avdøde

 

27.06.23  kl 1200:

-Det er et stort og omfattende åstedsarbeid som ligger foran oss. Det er snakk om et utmarksområde  ved Smalfjordvann som vi ønsker å finkjemme for å sikre spor, opplyser politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør.

-Vi jobber oss innover i  mot der den avdøde ble funnet. Vi har flere steder som skal undersøkes i det samme området. Samtidig pågår et stort etterforskningsarbeid inne  i forhold til avhør av vitner, gjennomgang av elektronisk utstyr og beslag som er gjort i saken.

Videre er det satt opp sperrebånd i  et område rundt Smalfjordvann og henstiller publikum og media om ikke å skape utfordringen for mannskapet som har en jobb å gjøre i området.   Vi kan ikke utelukke at åstedet for gjerningen er et annet sted enn funnstedet.

I tillegg til Kriminalteknikkere, bistår Kripos også med taktisk etterforskningsledelse.

Vi vil i løpet av dagen be retten om å oppnevne bistandsadvokat til de pårørende.

Forsvarer har anket varetektsfengslingen av siktede.