Bedrageriene er gjennomført ved at han har lagt ut gjenstander på nettsider, bl.a. Finn.no og mottatt forskuddsbetaling for varene.

Til sammen er han tiltalt for å ha gjennomført bedragerier for 113.000 kroner, som han er dømt til å tilbakebetale, opplyser politiadvokat Ole Jacob Garder i Sør-Øst politidistrikt som er påtaleansvarlig i den aktuelle saken. Mannen ble dømt til 90 timers samfunnsstraff, subsidiært 90 dagers fengsel. Beløpene han er dømt til å betale varierer fra 670 til 6180 kroner. Den dømte mannen har en frist 14 dager til å tilbakebetale pengene til de som er svindlet.

Selv om politiet, bankene og selskaper som formidler kjøp og salg på nett oppfordrer alle til å vise sunn skepsis ved kjøp av varer over nett, viser det seg at mange likevel ikke tar nødvendige forholdsregler. Som f.eks å benytte seg av ordninger der beløpet man betaler, via et salgssted på nettet, holdes tilbake til varen er levert og godkjent. Oppfordringen fra politiet er å ikke overføre penger før man har en garanti for at den vare man her kjøpt blir levert.

Antall bedragerisaker øker og første halvår i år har Sør-Øst politidistrikt mottatt godt over 1.500 bedragerisaker. En økning på bortimot 20% sammenlignet med 2022. Mange av sakene blir heldigvis oppklart. Også antall forsikringsbedragerier viser en økning, selv om volumet av forsikringsbedragerier er vesentlig lavere enn for ordinære bedragerier.

Nærmere 40% av alle anmeldte bedragerisaker i Sør-Øst politidistrikt blir oppklart. Den som begår et bedrageri har ofte en tilbøyelighet til å gjennomføre flere bedragerier.

– Vi oppfordrer alle som er utsatt for bedrageri til å anmelde forholdet, sier leder av påtale i Sør-Øst politidistrikt Kjell Johan Abrahamsen.

– Det er derfor viktig å få stoppet denne kriminelle aktiviteten. Når man, som i denne saken, kan få samlet opp et større sakskompleks vil påtalemyndigheten sørge for å stille bedrageren for retten og få vedkommende dømt, sier Abrahamsen.