Innsatsleder Anders Hareide Holt i Agder politidistrikt vil ha det operative ansvaret fra politiets side:

– Vi setter inn drone som vil følge med både inne på festivalområdet og i randsonen utenfor. Vi bruker drone for å få enda bedre oversikt over det som skjer i og rundt festivalområdet. Skulle det skje uønskede hendelser så vil dronen også kunne brukes i etterforskningsøyemed. Bruk av drone kommer i tillegg til at vi har både uniformert og sivilt personell tilstede i området og i bybildet forøvrig. 

Politiets tilstedeværelse kommer i tillegg til arrangørens eget sikkerhetsopplegg med innleid vakthold og frivillige. Festivalområdet er også kameraovervåket. 

Politiet vil samarbeide tett med de andre nødetatene under festivalen.

Politiet vil også komme med oppdatert informasjon via Facebook-siden til Nettpatruljen når det er behov for det.

– Vi kan ikke å gå ut med antallet tjenestepersoner som skal arbeide i helga, men dette er et stort arrangement og vi gjør derfor det vi kan for å sikre at folk skal føle seg trygge både på festivalområdet og i byen generelt, sier Holt.

 

For media:
Innsatsleder Anders Hareide Holt i Agder politidistrikt er tilgjengelig på telefon i dag, torsdag 29. juni mellom klokken 13 og 15. Han treffes på mobilnummer 404 42240.