Automatiserte og selvbetjente passkontroll-maskiner (e-Gates) bruker biometrisk ansiktssammenligning for å verifisere den reisendes identitet opp mot ansiktsfotoet som er lagret i passets databrikke. Inn- og utreise lagres i grensekontrollregisteret. Foto som blir tatt i forbindelse med ansiktssammenligningen blir ikke lagret.

– Det er større sannsynlighet for at barn som har et eldre passbilde kan bli avvist i den selvbetjente passkontrollen enn det er for voksne. Dette er naturlig da man som barn endrer seg mer i løpet av noen år enn det man gjør som voksen. Dersom dette skjer, vil personen bli henvist til manuell passkontroll av en av politiets ansatte i grensekontrollen, forteller Ragnhild Aass, seksjonssjef ved grensekontrollseksjonen på Oslo lufthavn.

Det vil finnes informasjonsmedarbeidere og visuelle anvisninger i terminalen som gir ytterligere informasjon i hvordan å benytte seg av selvbetjent passkontroll. Den selvbetjente passkontrollen ved bruk av e-Gates er tilsvarende den som utføres ved manuell passkontroll foretatt av en ansatt i politiets grensekontroll. Det er de samme opplysningene som blir registrert om den reisende. Personvernet til den enkelte reisende blir ivaretatt ved inn- og utreise til og fra Norge uansett hvilken løsning man benytter.

– Vær oppmerksom på at andre medlemsland i Schengen/EU – samt flyplasser i verden ellers – har ulike krav til bruk av selvbetjent passkontroll (Automated Border Control/e-Gates). De aller fleste land opererer med en aldersgrense på 18+, men dette kan variere og den reisende er selv ansvarlig for å sette seg inn i vilkårene for bruk av selvbetjent passkontroll på andre flyplasser man reiser til og fra, påpeker Aass.

----------------------

*Minimum høydekrav er 120cm