Leder for enhet sentrum, Tore Soldal og politimester Ida Melbo Øystese
Tore Soldal, leder for enhet sentrum, og politimester Ida Melbo Øystese på Grønland, der det etter sommeren skal komme nabolagspoliti.
FotoOslo politidistrikt

Målet er at nabolagspolitiet skal skape økt tillit og bedre relasjoner på Grønland gjennom tilstedeværelse, tilgjengelighet og dialog med innbyggerne.

– Jeg har et ønske om at vi i større grad skal være tilgjengelig for innbyggerne våre, både fysisk og digitalt. Det blir viktig for meg å legge til rette for at innbyggerne skal komme i kontakt med oss. Nabolagspolitiet er en spennende modell for å komme tettere på folk, sier politimester Ida Melbo Øystese.

Sammen med nabolaget ønsker politiet å prioritere det befolkningen mener er viktig, bruke tid på å bygge relasjoner og være tilgjengelige for innbyggerne og andre som virker i området. Dette skal primært skje gjennom tilstedeværelse og patruljering til fots.

– Vi har testet ut modellen med nabolagspoliti på Tøyen siden januar, og har allerede fått positive tilbakemeldinger fra lokalmiljøet. Derfor ser vi allerede nå at det er hensiktsmessig å opprette et nabolagspoliti på Grønland, sier leder for enhet sentrum, Tore Soldal.

Nabolagspolitiet blir et tillegg til forebyggende politi og patruljene som allerede jobber i området.

– Vi har gode forutsetninger for å komme nærmere innbyggerne. På Grønland har vi korte avstander innenfor et bestemt, geografisk område. I tillegg har området høy befolkningstetthet, en mangfoldig bakgrunn og en stor andel barn og unge. Til sammen gjør dette at Grønland er et egnet sted for å videreføre en slik modell, sier Soldal.