Øst politidistrikt har besluttet at levering av forvaltningsvåpen, ammunisjon m.m. inntil videre fortsatt bare skal innleveres ved de samme lokasjonene og på de samme tidspunktene som tidligere.

Innlevering av våpen, ammunisjon m.m. kan innleveres følgende steder i Øst politidistrikt:

Nes politistasjon

Tidspunkt: Mandag og onsdag fra kl 10.00 – 14.00
Adresse: Seterstøavegen 2f, 2150 Årnes
Sommerstengt uke 25 – 32 (kontakt vapeninnlevering.ost@politiet.no for mer informasjon)

Moss politistasjon

Tidspunkt: Tirsdag og torsdag fra kl 10.00 – 14.00
Prins Chr. Augusts plass 3, 1530 Moss

Sarpsborg politistasjon

Tidspunkt: Fredag fra kl 10.00 – 14.00
Sigvat Skalds gate 5, 1706 Sarpsborg

Ved innlevering av våpen fra dødsbo, se politiet.no for informasjon om dokumentasjon som bør medbringes.

Ved spørsmål:

E-post: vapeninnlevering.ost@politiet.no

Telefon: 64 99 30 00 (mandag og torsdag kl. 10.00 - 13.00)

Ved mistanke om sprengstoff andre farlige gjenstander – kontakt politiets operasjonssentral 02800