To menn i sjøpatruljen med uniform
FotoCasper Kanestrøm / Politiet

- 2023 er venta å bli å bli eit år med stor aktivitet på sjøen, mange vil i løpet av sommaren nytte fritidsbåt, anten som førar eller passasjer. Derfor skal politiet halde fram med å fremme god ferdsel og åtferd til sjøs også i år, seier seksjonsleiar operative fag, Leif E. Bergem-Ohr som også er leiar for politiet si sjøteneste.

Politiet har ein viktig funksjon i å førebyggje alvorlege ulykker med fritidsbåtar, derfor vil båtane våre gjennomføre kontrollar i politidistriktet. I kontrollane legg vi særskild vekt på bruk av redningsvest, promille/rus, fart og aktlaus køyring. Politiet vil også kontrollere om båtførarar har kompetansebevis/båtførarbevis.

Gode samarbeid

- Politidistriktet verdset det gode samarbeidet vi har med blant anna Kystvakta, Statens naturoppsyn og uavhengige organisasjonar som arbeider for auka tryggleik på sjøen. I enkelte kontrollar vil det bli delt ut materiell frå "Klar for Sjøen-kampanjen", legg Leif E. Bergem-Ohr til.

Vidare oppmodar han alle til å laste ned appen "Båtfart" frå kystverket. Appen viser avmerkte sonar med fartsavgrensingar, aktuell hastigheit, og har en kartfunksjon. Alle er nyttige funksjonar for å ferdast tryggare til sjøs.

Viktigheita av tryggleik 

Redningsselskapet sin statistikk for Møre og Romsdal viser tre drukningsulykker knytt til bruk av fritidsbåt så langt i år.

- Dette er tre for mange og understrekar viktigheita av tryggleik når ein ferdast til sjøs. Vi ønskjer alle ei flott og trygg sommar på sjøen og oppmodar alle til å ta omsyn og følgje dei reglane som gjeld, avsluttar Bergem-Ohr.