Mannen som ble meldt savnet er polsk statsborger. Han ble formelt meldt savnet av familie 4. juli, samtidig som han ble meldt savnet i Polen. Politiet satte da i gang etterforskning. Det fremkom i dag ny informasjon som gjorde at søk ble iverksatt, med bistand fra frivillige organisasjoner.

Den avdøde vil rutinemessig bli obdusert men det er ikke mistanke at det har skjedd noe straffbart. 

De pårørende av den savnede er orientert om funnet.