Politiet opplevde en markant økning i antall anmeldelser knyttet til lommetyverier av mobiltelefoner i vinter.

Det førte til at sivile politibetjenter iverksatte en operasjon natt til søndag 12. februar 2023 i området rundt Youngstorget i Oslo sentrum.

Spanerne ble oppmerksomme på en mann og observerte vedkommende gjennom kvelden. Han oppholdt seg på dansegulvet, og beveget seg tett mot flere kvinner. Fokuset var rettet mot kvinnenes vesker.

Mannen hadde i alt åtte mobiltelefoner i jakkelommen sin, og to liggende på hotellet, da han ble pågrepet av politiet samme natt.

Saken ble behandlet i Oslo tingrett 20. april 2023, og er nå rettskraftig.

Tyveriene ble ansett som spesielt grove fordi de var profesjonelt og planmessig utført. Den rumenske statsborgeren hadde heller ingen tilknytning til Norge. Han ankom landet kort tid før tyveriene, og skulle etter planen reise ut samme dag som pågripelsen fant sted. Formålet ved hans opphold i Norge var å begå vinningskriminalitet.

- Det er behov for å reagere strengt mot denne type kriminalitet. Det er vanskelig å oppklare og straffeforfølge lovbrudd som begås av personer uten tilknytning til landet. Spesielt om de forlater Norge med utbyttet kort tid etter at lovbruddene er begått. Politiet er tilfreds med at domstolene slår hardt ned på denne type kriminalitet, sier politiadvokat Helge Hammerslund Skåland.

Saken er etterforsket ved enhet sentrum i Oslo politidistrikt.