Politiet er ikke kjent med at noen ble påført livstruende skader.

Politiet kom raskt til stedet sammen med ambulanse. Politiet startet umiddelbart etterforskning med avhør på stedet, og videreførte etterforskningen gjennom natten.

Det er gjort beslag i bilen og førerkortet til personen som hadde hensatt bilen. Personen er siktet etter vegtrafikkloven § 3. Bilen sto i krysset Vangsvegen- Torggata. Personen er en lokal mann i 30-årene.

Politiet ønsker at personer som har opplysninger eller har gjort observasjoner av bilen i forkant av hendelsen tar kontakt på tlf. 02800. Bilen er en grå Volvo V40.

-Vi jobber fortsatt med å få fullstendig oversikt over hele hendelsesforløpet, sier Julie Dalsveen.

Så langt har vi ikke opplysninger om at det har vært en villet handling, man kan fortsatt ikke utelukke det. Dette søkes avklart gjennom etterforskingen.

Politiet vil gjennom helgen fortsette etterforskningen, med blant annet vitneavhør. Politiet har ikke opplysninger om skadeomfang for de enkelte.

Politiet skal sikre og gjennomgå videoopptak fra sentrum.

Politiet har ikke ytterligere opplysninger om hendelsen.