-Det viktigste nå blir å skaffe oss en god oversikt slik at vi kan bidra til at de som trenger hjelp og oppfølging, får det. Vi har tett og god dialog med de berørte aktørene, og har høy prioritet på å skaffe oss oversikt raskt, kommenterer avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Mottakere ikke kjent med meldinger fra politiet

Flere bekymringsmeldinger som politiet har sendt via Altinn til kommuner, har ikke nådd kommunene. Det viser seg at mottakere ikke vært kjent med at de har mottatt informasjon fra politiet i Altinn.

-Politiet har trodd at mottakere har mottatt, lest og håndtert bekymringsmeldingene vi har sendt dem i Altinn. Når det viser seg at mottakere ikke har åpnet meldingene fordi de ikke har vært klar over at de har mottatt dem, så er det alvorlig. Politiet følger nå opp i tett samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og KS, sier Vandvik.

Etter 30 dager forsvinner innholdet i meldingene automatisk. Meldingene kan rekonstrueres, og politidistriktene vil gå i gang med dette nå.

Skjerper rutinene

I henhold til gjeldende rutine i politiet skal bekymringsmeldinger sendes fra politiets dokumentforvaltningssystem Websak. Politidistriktene har i tillegg en teknisk mulighet til å sende bekymringsmeldinger tilknyttet konkrete straffesaker via Altinn direkte fra politiets straffesakssystem.

Politidistriktene får i dag beskjed om å skjerpe rutinene slik at Altinn ikke brukes for å sende meldinger til kommuner via straffesakssystemet. Distriktene vil gå gjennom samtlige meldinger for å skaffe seg en oversikt over hvilke av disse som eventuelt ikke har blitt mottatt av kommunene. Politidistriktene vil deretter ta kontakt med aktuelle kommuner for å sørge for at uleste meldinger følges opp.

Frem til politidistriktene har gått gjennom alle bekymringsmeldingene sine, er det ikke mulig å estimere hvor mange bekymringsmeldinger som ikke har blitt lest.

-Dette har sammenheng med at bekymringsmeldinger gjerne følges opp i flere spor. Derfor antar vi at de mest alvorlige sakene er fanget opp, men vi kan likevel ikke være sikre på det, forklarer Vandvik.

- For å sikre at informasjon når de aktuelle mottakerne, vil vi sørge for at politidistriktene og politiets samarbeidsaktører er godt informert om rutiner, håndtering og oppfølging fremover, avslutter Vandvik.

  • Altinn-saken