Til sammen svarte 10 237 personer på undersøkelsen. Den store responsen må ses i sammenheng med skytingen i Rosenkrantzgate natt til 25. juni 2022. Spørreundersøkelsen ble først delt som QR-koder i Pride park, men etter skyteangrepet spredte den seg fort via sosiale medier. Det er viktig å presisere at undersøkelsen er basert på selvrekruttering. Den er derfor ikke representativ i statistisk forstand.

Undersøkelsen bestod av 11 spørsmål knyttet til temaene: Tillit til politiet, erfaringer med og anmeldelse av hatkriminalitet, holdninger til politiets tilstedeværelse på Pride og innspill til hva politiet kan gjøre for å bli et bedre politi for LHBTIQ+ innbyggere.

Undersøkelsen inneholder over 1000 sider med fritekstsvar, i tillegg til de kvantitative resultatene. Politiet ønsker å takke alle som har svart på undersøkelsen. Dette hjelper oss til å bli en etat som lærer av innbyggerne for å bli et bedre og mer kompetent politi.  

Hovedfunn fra den kvantitative delen av undersøkelsen

 • 37 prosent svarer at de har svært eller ganske høy tillit til at politiet ivaretar deres behov som LHBTIQ+. 30 prosent opplyser derimot at de har svært eller ganske lav tillit.
 • 40 prosent oppgir at de har vært utsatt for hatkriminalitet de to siste årene.
 • Av dem som har opplevd hatkriminalitet, er det kun åtte prosent som har anmeldt forholdet til politiet.

Hovedfunn fra den kvalitative delen av undersøkelsen

Funnene fra den kvalitative delen av undersøkelsen gir dypere innsikt om hva som ligger bak respondentenes svar på temaene i rapporten.

Når vi oppsummerer hva respondentene ønsker seg av politiet i fremtiden peker blant annet følgende områder seg ut:

 • Politiets synlighet og tilstedeværelse på nett
 • Å bli tatt på alvor og behandlet seriøst
 • Politiets innsats mot hatkriminalitet
 • Informasjon om anmeldelsesprosessen for hatkriminalitet
 • LHBTIQ+kompetanse i politiet
 • Vise fram et mangfoldig politi
 • Mer dialog mellom politiet og LHBTIQ+organisasjonene
 • Å bli tatt på alvor, behandlet seriøst og møtt på en empatisk måte

Funnene fra denne undersøkelsen vil bli benyttet i et forskningsprosjekt ved Universitet i Oslo, som ledes av C-REX (Senter for ekstremismeforskning).

Her kan du lese hele rapporten .