Meldingene som er sendt fra politiet til Altinn har kommet til kommunenes digitale postkasser. Når en melding er mottatt går det en varsling på mail eller SMS til den som står som kontaktperson.

-Foreløpige undersøkelser viser at de fleste av meldingene som er sendt til kommunene har blitt åpnet. Ingen meldinger er blitt borte, selv om ikke alle er åpnet. Politidistriktene er nå i gang med å skaffe seg oversikt over innholdet i meldingene som ikke er åpnet slik at de kan følges opp, kommenterer avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Politiet kommer tilbake med mer konkrete tall, så snart disse er kvalitetssikret.

Politiet har stanset bruken av oversendelser via Altinn. Inntil videre vil bekymringsmeldinger sendes pr brev.

Les tidligere sak fra Politidirektoratet om denne saken.

  • Altinn-saken