De kommunene dette gjelder blir nå varslet. Det er kun et fåtall av kommuner i Finnmark som er tilknyttet Altinn og de aller fleste brevene som sendes til kommuner går med vanlig postgang.

Politidirektoratet vil sammenstille tall fra hele landet når politidistriktene har rapportert inn disse. Tallene vil kvalitetssikres opp mot hverandre. For Finnmark sin del vil tallene kunne endres dersom det har gått ut brev fra andre politidistrikt der mottaker er i Finnmark.

Finnmark politidistrikt  har iverksatt umiddelbare tiltak og har gjenopprettet alle brevene og sender de pr post til kommunene det gjelder. For å sikre at informasjonen i fremtiden når de aktuelle mottakerne, går vi gjennom alle rutiner og informerer samarbeidspartnere om rutiner, håndtering og oppfølging fremover.

Bekymringsmeldinger fra Politiet i Finnmark sendes ikke via Altinn men fra politiets dokumentforvaltningssystem Websak, i tillegg følges de gjerne opp i flere spor og våre undersøkelser har ikke avdekket at noen bekymringsmeldinger ikke er mottatt av de som skulle ha dem.

  • Altinn-saken